Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн 2014-2015 оны хичээлийн жилийн элсэлт      
     
HTML tutorial HTML tutorial
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial


Мэдээ оруулсан огноо: 2014-06-29, 11:15
Дархан, Эрдэнэт хотоос бүртгүүлсэн элсэгчидтэй СЭЗДС-ийн элсэлтийн комисс 2014.07.03-ны 12 цагт Дархан хотод, 2014.07.03-ны 14 цагт Эрдэнэт хотод тус тус хуваарь сонгуулна.

Мэдээ оруулсан огноо: 2014-06-29, 11:15
СЭЗДС-ийн элсэлтийн бүртгэл 2014.06.29 12.00 цагаас 2014.07.01-ны 20.00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.


СЭЗДС
2014-2015 оны хичээлийн жилийн элсэлтэнд зориулсан асуулт хариултын булангаар дамжуулан өөрийн сонирхож буй асуултаа асууна уу.
ОРОХ

ХӨДӨӨ ОРОН НУТГААС ЭЛСЭГЧДЭД

 Хөдөө орон нутгаас мэргэжлээ сонгосон элсэгчид 2014 оны 7 сарын 6-ны дотор сургалтын төлбөрийн урьдчилгаа болох 500,000 төгрөгийг СЭЗДС-ийн "Улаанбаатар хотын банк"-ны 2612007984 дансанд шилжүүлнэ үү.

7-р сарын 7-ны өдөр хийгдсэн төлбөрийг шалган бүртгэлийн системд СЭЗДС-д элсэх урилга хэвлэх эрхийг нээж өгнө. Урилгаа хэвлэж аваад 2014 оны 8-р сарын 23-нд СЭЗДС дээр ирж элсэнэ.

Тайлбар: Урилгаа хэвлэж авсан бол 8-р сарын 23-с өмнө СЭЗДС дээр биеэр ирэх шаардлагагүй.

Урьдчилгаа төлбөр төлөхдөө хүлээн авах байгууллагын нэр дээр "Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль" гэж бүтнээр бичих шаардлагатай. "СЭЗДС" гэж товчилж бичиж болохгүй.

Урилга хэвлэж авах хаяг: http://elselt.ife.edu.mn/ Өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээр нэвтрэн орно.

Бүртгэл дууссан.

БҮРТГЭЛ
АНХААР:
ЭЕШ-н дүн гарсны дараа бүртгэл эхэлнэ.
Та СЭЗДС-ийн бүртгэлийн системд нэвтрэхдээ Боловсролын Үнэлгээний Төвийн системд нэвтрэх бүртгэлийн дугаар болон нууц үгээ ашиглана
2013 эсвэл 2014 оны ЭЕШ-ын дүнгээр:
  • Математик, Англи хэл шалгалтын оноо тус бүр 620-с дээш
  • Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг шалгалтын оноо тус бүр 620-с дээш
  • Монгол хэл, Англи хэлний шалгалтын оноо тус бүр 500-с дээш тохиолдолд журамд заасан харгалзах мэргэжлүүдэд элсэх боломжтой.
Бүртгэлийн дугаар :
Нууц үг :
Нэвтрэх