Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлт      
     
HTML tutorial HTML tutorial
СЭЗДС-ийн танилцуулга HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorialСЭЗДС
2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтэнд зориулсан асуулт хариултын булангаар дамжуулан өөрийн сонирхож буй асуултаа асууна уу.
ОРОХ
СЭЗДС-д элсэх хүсэлтэй сурагчдыг 2016 оны 5 сарын 2-с эхлэн цахимаар бүртгэж эхэлнэ.

БҮРТГЭЛ
АНХААР:
Та СЭЗДС-ийн бүртгэлийн системд нэвтрэхдээ Боловсролын Үнэлгээний Төвийн системд нэвтрэх бүртгэлийн дугаар болон нууц үгээ ашиглана.
Бүртгэлийн дугаар :
Нууц үг :
Нэвтрэх