Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлт      
     
HTML tutorial HTML tutorial
HTML tutorial СЭЗИС-ийн танилцуулга

СЭЗДС
2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтэнд зориулсан асуулт хариултын булангаар дамжуулан өөрийн сонирхож буй асуултаа асууна уу.
ОРОХ
Бүртгэл хаагдсан.

Бакалаврын өдрийн үндсэн ба хамтарсан хөтөлбөрийн бүртгэл
АНХААР:
Та СЭЗИС-ийн бүртгэлийн системд нэвтрэхдээ Боловсролын Үнэлгээний Төвийн системд нэвтрэх бүртгэлийн дугаар болон нууц үгээ ашиглана.
Бүртгэлийн дугаар :
Нууц үг :
Нэвтрэх
Бакалаврын шаталсан болон хоёр дахь дээд боловсрол олгох хөтөлбөрийн бүртгэл